// no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); jimport( 'joomla.plugin.plugin' ); class plgContentBackButton extends JPlugin { /** * Constructor * * For php4 compatability we must not use the __constructor as a constructor for plugins * because func_get_args ( void ) returns a copy of all passed arguments NOT references. * This causes problems with cross-referencing necessary for the observer design pattern. * * @param object $subject The object to observe * @param object $params The object that holds the plugin parameters * @since 1.5 */ function plgContentBackbutton( &$subject, $params ) { parent::__construct( $subject, $params ); } /** * Replaces {backbutton} with a back button link * * Method is called by the view * * @param object The article object. Note $article->text is also available * @param object The article params * @param int The 'page' number */ function onPrepareContent( &$article, &$params, $limitstart ) { global $mainframe; $this->params->get('showindiv') == 1 ? $link = '
' : $link = ''; $pattern = '{backbutton}'; $link .= ''. $this->params->get('linklabel') .''; $this->params->get('showindiv') == 1 ? $link .= '
' : $link .= ''; $article->text = str_replace($pattern, $link, $article->text); } } ?> /** * @version $Id: pagenavigation.php 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ // no direct access defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); $mainframe->registerEvent( 'onBeforeDisplayContent', 'plgContentNavigation' ); function plgContentNavigation( &$row, &$params, $page=0 ) { $view = JRequest::getCmd('view'); // Get Plugin info $plugin =& JPluginHelper::getPlugin('content', 'pagenavigation'); if ($params->get('show_item_navigation') && ($view == 'article')) { $html = ''; $db = & JFactory::getDBO(); $user = & JFactory::getUser(); $nullDate = $db->getNullDate(); $date =& JFactory::getDate(); $config = & JFactory::getConfig(); $now = $date->toMySQL(); $uid = $row->id; $option = 'com_content'; $canPublish = $user->authorize('com_content', 'publish', 'content', 'all'); // the following is needed as different menu items types utilise a different param to control ordering // for Blogs the `orderby_sec` param is the order controlling param // for Table and List views it is the `orderby` param $params_list = $params->toArray(); if (array_key_exists('orderby_sec', $params_list)) { $order_method = $params->get('orderby_sec', ''); } else { $order_method = $params->get('orderby', ''); } // additional check for invalid sort ordering if ( $order_method == 'front' ) { $order_method = ''; } // Determine sort order switch ($order_method) { case 'date' : $orderby = 'a.created'; break; case 'rdate' : $orderby = 'a.created DESC'; break; case 'alpha' : $orderby = 'a.title'; break; case 'ralpha' : $orderby = 'a.title DESC'; break; case 'hits' : $orderby = 'a.hits'; break; case 'rhits' : $orderby = 'a.hits DESC'; break; case 'order' : $orderby = 'a.ordering'; break; case 'author' : $orderby = 'a.created_by_alias, u.name'; break; case 'rauthor' : $orderby = 'a.created_by_alias DESC, u.name DESC'; break; case 'front' : $orderby = 'f.ordering'; break; default : $orderby = 'a.ordering'; break; } $xwhere = ' AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )' . ' AND ( publish_up = '.$db->Quote($nullDate).' OR publish_up <= '.$db->Quote($now).' )' . ' AND ( publish_down = '.$db->Quote($nullDate).' OR publish_down >= '.$db->Quote($now).' )'; // array of articles in same category correctly ordered $query = 'SELECT a.id,' . ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,' . ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug' . ' FROM #__content AS a' . ' LEFT JOIN #__categories AS cc ON cc.id = a.catid' . ' WHERE a.catid = ' . (int) $row->catid . ' AND a.state = '. (int) $row->state . ($canPublish ? '' : ' AND a.access <= ' .(int) $user->get('aid', 0)) . $xwhere . ' ORDER BY '. $orderby; $db->setQuery($query); $list = $db->loadObjectList('id'); // this check needed if incorrect Itemid is given resulting in an incorrect result if ( !is_array($list) ) { $list = array(); } reset($list); // location of current content item in array list $location = array_search($uid, array_keys($list)); $rows = array_values($list); $row->prev = null; $row->next = null; if ($location -1 >= 0) { // the previous content item cannot be in the array position -1 $row->prev = $rows[$location -1]; } if (($location +1) < count($rows)) { // the next content item cannot be in an array position greater than the number of array postions $row->next = $rows[$location +1]; } $pnSpace = ""; if (JText::_('<') || JText::_('>')) { $pnSpace = " "; } if ($row->prev) { $row->prev = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->prev->slug, $row->prev->catslug)); } else { $row->prev = ''; } if ($row->next) { $row->next = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->next->slug, $row->next->catslug)); } else { $row->next = ''; } // output if ($row->prev || $row->next) { $html = ' ' ; if ($row->prev) { $html .= ' ' ; } if ($row->prev && $row->next) { $html .= ' ' ; } if ($row->next) { $html .= ' ' ; } $html .= ' ' ; // Get the plugin parameters $pluginParams = new JParameter( $plugin->params ); $position = $pluginParams->get('position', 1); if ($position) { // display after content $row->text .= $html; } else { // display before content $row->text = $html . $row->text; } } } return ; }

  Vergaderingen Poortwachtershuis    Vergaderingen Poortwachtershuis 

U heeft de keuze uit verschillende vergaderarrangementen: 

 
 
Inbegrepen:  zaalhuur en gebruik van een flip-over, en meetingbox.
                     Onbeperkt koffie,thee,ijswater,koekjes en mintjes in de zaal


 
4-uurs vergaderarrangement
                            Inhoud vergaderarrangement gedrurende 1 dagdeel                              €10,00 p.p.
 
4-uurs ontbijt/vergaderarrangement (ochtenddeel)                                            
                            Inhoud vergaderarrangement gedrurende 1 dagdeel                             € 18,50 p.p.
                            Ontbijt
 
8-uurs vergaderarrangement                                                                                                 
                             Inhoud vergaderarrangement gedurende 2 dagdelen                            € 32,50 p.p.
                             lunchbuffet  
 

 

 

Ook als u na de vergadering nog even gezellig iets wilt drinken met uw collega’s bent u bij ons op het juiste adres.

Ons sfeervolle Café - Brasserie  leent zicht prima om nog even op uw gemak gezellig een drankje te doen.

Als het mooi weer is kunt u natuurlijk ook op ons terras terecht met uitzicht over de maas.

 

Heeft u nog aparte wensen of vragen dan kunt contact met ons opnemen op tel. (0486) 436992 of u kunt mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en we maken een passende offerte voor u.